CALI MILK ( KHOÁNG TĂNG TRỌNG)

KHOÁNG TĂNG TRỌNG CALI MILK (1lít/chai)

Cung cấp khoáng chất thiết yếu cho tôm, giúp tôm cứng vỏ, kích lột đồng đều và phát triển nhanh.

Ngăn ngừa các bệnh mềm vỏ, khó lột xác và các bệnh liên quan đến vỏ tôm.

Cung cấp khoáng chất hỗ trợ tôm lột xác và tạo vỏ.

Cung cấp muối khoáng trong suốt quá trình nuôi giúp duy trì sự cân bằng khoáng chất trong ao nuôi, như độ kiềm, độ cứng…

👉 Kết hợp tạt và cho ăn trong quá trình nuôi để phòng ngừa cong thân, đục cơ, mềm vỏ do thiếu khoáng gây ra.