WINMIX

✔Cung cấp khoáng hỗ trợ tôm lột xác và tạo vỏ

✔Cung cấp muối khoáng trong suốt quá trình nuôi, duy trì sự cân bằng khoáng ao nuôi

✔Đặc biệt, khi lột xác xong, môi trường nước có đủ khoáng, vỏ tôm sẽ cứng, chắc và bóng

Danh mục: