PHOSCAN – RBC 5L

✔Cung cấp khoáng chất giúp tôm cứng vỏ sau 2 tiếng

✔Cung cấp khoáng hỗ trợ tôm lột xác và tạo vỏ, vỏ bóng tôm chắc thịt

✔Phòng ngừa cong thân đục cơ trên tôm

✔Chuyên dùng cho ao bạt

Danh mục: