BIO TECH

Bổ sung lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa tôm cá giúp khỏe mạnh, mau lớn

Giúp tôm cá tiêu hóa và hấp thụ tốt thức ăn

Cải thiện chỉ số chuyển đổi thức ăn (FCR)

Nông to đường ruột trong 2 ngày