ENZYME – TECH

✔ Bổ sung Enzyme có lợi cho tôm, giúp tôm khỏe mạnh, mau lớn
✔ Giúp tôm tiêu hóa và thấp thụ tốt thức ăn, cải thiện hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR)
✔ Giúp tôm phục hồi đường ruột sau khi bị tổn thương