BỘ ĐÔI PHÂN TRẮNG — ENZYME TECH

Tôm ăn bình thường hoặc chỉ giảm ăn nhẹ, cường độ bỏ ăn tăng dần

Ruột lỏng, đứt khúc kéo dài 3-5 ngày…

Cho tôm ăn xong thấy vài cọng phân trắng nổi lên

Tôm 5-7 ngày thấy chậm lớn hơn bình thường

Danh mục: