ESPACOX

🚫Trống ruột, phân lỏng, đường ruột đứt khúc,…Ruột và phân chuyển sang màu vàng hoặc trắng

🚫Gan tụy chuyển màu lợt, mềm nhũn, teo gan, sưng gan, vàng gan,…

🚫Tôm giảm ăn, bỏ ăn

🚫Xuất hiện các sợi phân trắng hoặc vàng nâu tại nhá hoặc nổi trên mặt ao

Danh mục: