AGA – BIO CLEAR

➡️Nhớt ao bạt giảm nhanh chóng sau 1 lần sử dụng

➡️Phân hủy chất hữu cơ dư thừa, làm sạch đáy và nước ao nuôi

➡️Ổn định màu nước và ổn định pH ao nuôi

➡️Giảm tảo độc, nhớt ao, cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi