SUPPER SEREN

➡️Định kỳ 7 ngày để hạn chế phèn tối đa trong quá trình nuôi

➡️Khử kim loại nặng, chloride làm sạch môi trường nước

➡️Tùy thuộc vào độ phèn và màu nước ao nuôi mà tăng liều cho ao nuôi