BZT – NO2

✔Gây màu nước đẹp trong lần đầu sử dụng

✔Giải quyết khí độc #NO2 nhanh và duy trì lâu dài

✔Cung cấp hệ vi sinh có lợi cho môi trường ao nuôi

✔Ổn định màu nước, pH ao nuôi

✔Khử mùi hôi thối và tẩy nhớt ao bạt